Royal Baby Boom in Sweden

Den svenska tronföljden

  1. Kronprinsessan Victoria
  2. Prinsessan Estelle
  3. Prins Carl Philip
  4. Prinsessan Madeleine
  5. Prinsessan Leonore
  6. Prins/essan (Madeleines barn)

Nej, jag tror fortfarande att Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i slutändan kommer ha ytterligare ett barn.Möjligen har de beslutat sig för att inte skaffa fler barn med tanke på att den svenska grundlagen ändrades så sent som 1980 till kognatisk tronföljd. Det var först då som nuvarande Kronprinsessan blev regent, Prins Carl Philip var endast kronprins ett år.  Jag ska låta detta vara osagt..

Prinsessan Madeleine kanske redan väntar  tillökning i så fall för andra gången. Hon förväntas födda någon under sommaren (nästa år). Efter Prins Carl Philips bröllop så är även han med. Prinsens förstfödda kan beräknas födas tidigast i mars eller april året därpå. Således påverkas inte den  svenska tronföljden av Prinsessan Madeleines tillökning däremot förändras den avsevärt om Prinsessan Estelle får ett syskon men även då Prins Carl Philip skaffat barn.

Sverige är långt ifrån ensam om att ha kognatisk tronföljd även Spanien och Storbritannien har en kognatisk tronföljd. Storbritannien införde dock kognatisk tronföljd i samband med Prins William och Kates bröllop. Detta gjordes för att säkerställa att deras förstfödda skulle bli framtida regent oavsett kön. Lyckligtvis så blev deras äldsta barn en son. Visserligen så har Spanien accepterat kognatisk tronföljd men enbart om inga söner fötts. I nuläget ser det alltså ut som Spaniens framtida regent kommer vara Infantinna Leonore som i så fall blir drottning. Om nuvarande kung Felipe VI och Letizia får en son, då är det alltså han som kommer styra Spanien.

Utav de europeiska monarkierna så är det ungefär hälften som numer har full kognatisk tronföljd. En av dessa länder är förstås Sverige. Belgien kommer i framtiden styras av kung Philippes dotter Elizabeth som regerande drottning. Även Nederländerna kommer att styras av Willem-Alexanders äldsta dotter Catharina-Amalia. Liksom Norge kommer styras av Kronprins Haakons dotter Ingrid Alexandra. Både Danmark och Sverige har i nuläget manliga regenter men Sveriges framtida regent är Prinsessan Estelle. Danmark som i nuläget styrs av Drottning Margarethe kommer förmodligen inte styras av en drottning förrän Prins Joachim och Kronprins Fredericks barn skaffat egna barn och först om Christians äldsta barn är en dotter.

Many European monarchies these days have a cognatic order of succession most of them implemented it as a protection to the future regent’s firstborn child. Great Britian accepted a cognatic order of succesion when Prins William married Kate. Spain has a cognatic order of succesion to protect King Felipe VI’s eldest daughter since they so far have no son. Sweden who currently has a king accepted full cognatic order of succession as late as 1980 which means Sweden will be ruled by two Queens. Crown Princess Victoria and her only daughter Princess Estelle. Norway’s future regent will be Princess Ingrid Alexandra who is the eldest child to Crown Prince Haakon. The Netherland’s next regent will also be a Queen since Willem-Alexander’s firstborn is Princess Catharina-Amalia. Belgium’s next regent will be a queen since King Philippe of Belgium’s eldest child is Princess Elizabeth.  Denmark too has full cognatic order of succession since their current regent is Queen Margarethe of Denmark but they will probably not have a future Queen in the near future. Queen Margarethe has two sons,Crown Prince Frederick and Prince Joachim and Crown Prince Frederick’s firstborn child is a son and mot an only son. Even Prince Joachim has three sons that all are included in the Danish line of succession.

♥쟈금은 안녕

This entry was posted in Jaesun says and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s