Hur man går till väga

I följande inlägg ger jag lite goda råd genom att ställa ett par frågor, dessa riktar sig i första hand till adopterade som funderar eller befinner sig mitt inne i sökningsprocess efter den biologiska familjen ,men även anhöriga till adopterade.

Först och främst är det viktigt att det är den adopterade som denna önskan kommer ifrån. Om så inte är fallet tycker jag inte man ska försöka tjatta eller övertala personen allt för mycket.

Hur lyckades jag få kontakt?

Mitt råd till andra adopterade är att ta konakt med den ansvarige adoptionsförmedlingen. Situationen och själva sökningsprocesen varierar dock inte bara från land till land utan även från fall till fall.

Jag vill dock förbered de som tänker söka sina rötter att fundera igenom detta beslut rejält. Om svaret på följande frågor är ja så ser jag personligen inget hinder för att genomföra detta. Men jag är som sagt ingen expert. Låt framförallt inte omgivningen påverka dig som adopterad att göra något som du inte vill. Tänker då i detta fall på att söka efter sin biologiska familj. Det beslutet är så pass personligt att den som är adopterad bör få fatta ett sådant beslut själv.

Att jag tillhör de adopterade personer som faktiskt vill söka mina rötter, det är bara ett exempel på en enda adopterad persons åsikt. Jag känner andra adopterade som ej har samma behov. Att vara adopterad och inte vilja söka sina rötter får inte ses som något konstigt.

1. Är du verkligen beredd på att du kanske inte kommer att hitta din familj?
2. Inser du att du eventuellt kommer få ett negativt besked?
3. Är du verkligen förberedd på att din familj eventuellt inte vill ha kontakt med dig?
4. Är du mentalt förberedd på alla de känslor som kan uppstå?

Om Du mot förmodan svarar ja på alla dessa frågor så skulle jag i första hand rekommendera dig att kontakt med den organisation som hade hand om din adoption. Med stor sannolikhet så bör det finnas sparade dokument hos ansvarig organisation. För mig personligen så har detta varit en känslomässig bergodalbana inte bara för mig utan även för min biologiska familj. På grund av detta så ger jag även rådet, var även beredd på att det kan finnas fler personer i din biologiska familj som kommer reagera.

♥쟈금은 안녕♥

Relaterade inlägg:

This entry was posted in Jaesun says. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s